مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

هدف این پژوهش، تبیین مجدد ارتباط بین سود تقسیمی و تجدید ارائه صورت‏های مالی، به عنوان معیار کیفیت سود می باشد. به صورت خاص، در این پژوهش بر شرایطی تمرکز می‏گردد که می‏توان انگیزه‏ی مدیریت در به‌کارگیری اقلام تعهدی را در دو گروه متقلبانه و غیرمتقلبانه، طبقه‏بندی نمود. به این ترتیب، تنها هنگامی تجدید ارائه می‏تواند نشان‌دهنده کیفیت پایین سود باشد که ناشی از انگیزه‏های فرصت‏طلبانه مدیریت باشد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در سایر تحقیقات، به علت های و انگیزه‏های مدیریت که منجر به تجدید ارائه صورت‏های مالی شده‏می باشد توجه نشده و تمامی تجدید ارائه ‏ها را به عنوان معیاری از کیفیت نامطلوب گزارشگری مالی تلقی شده ‏اند.

در پی بکارگیری مدل دستیابی به پیش‏بینی‏ها برای طبقه‏بندی تجدید ارائه‏ها در دو گروه متقلبانه و غیرمتقلبانه، نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏های پژوهش نشان می‏دهد، تجدید ارائه‏های ناشی از انگیزه‌های غیرمتقلبانه مدیریت، ارتباط مثبت و معناداری با توزیع سود شرکت‌ها دارد. همچنین، این ارتباط برای شرکت‌هایی که از سطح توزیع سود بالاتری برخوردارند، قوی‏تر می باشد. به این ترتیب، نتایج نشان می‏دهد که سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی درمورد کیفیت سود، به ویژه انگیزه‏های منجر به تجدید ارائه صورت‏های مالی می باشد و تقسیم سود این پیام را مخابره می‏کند که سود گزارش‌شده توسط شرکت، با کیفیت می باشد و تجدید ارائه صورت‏های مالی برخواسته از انگیزه‏های فرصت‏طلبانه مدیریت نیست.

کلمات کلیدی:سود تقسیمی،کیفیت سود، تجدید ارائه صورت‏های مالی،تجدید ارائه متقلبانه؛ تجدید ارائه غیر متقلبانه؛ محتوای اطلاعاتی.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

پایان نامه - تز - رشته حسابداری