مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4 کیفیت سود

مطالعه کیفیت سود که در زمره تحلیل بنیادی می باشد، از سال 1930 و به مقصود مطالعه ارزش سهام و درک بیشتر عملیات واحد اقتصادی مطرح‌شده می باشد؛ هر چند تا سال 1970 ادبیات مالی خالی از مقالات مفهومی در این زمینه بوده می باشد. در مورد تعریف کیفیت سود، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده می باشد، اما اجماعی در مورد ملاک و معیار قطعی ارزش‌گذاری آن دیده نمی‌گردد. با این حال، فهم آن به درک مفاهیم اقتصادی معاملات و انعکاس مناسب آن در دفاتر و صورت‌های مالی شرکت کمک می کند(عاملی، 1388).

در تعیین ارزش شرکت نباید صرفاً به کیفیت سود توجه نمود، بلکه بایستی کیفیت آن را نیز در نظر گرفت. مقصود از کیفیت سود، زمینه بلقوه رشد سود و اندازه احتمال تحقق سودهای آتی می باشد. به بیانی دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد؛ بلکه به انتظارات از آینده و قدرت سودآوری سال‌های آتی شرکت و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی نیز بستگی دارد (جهانخانی و ظریف‏فرد، 1374).

کیفیت سود معیاری مهم برای سلامت مالی واحد تجاری به شمار می رود و مفهومی چندبعدی می باشد و دارای جنبه‌های متفاوتی می‌باشد و معنی واحدی ندارد (بلووری و همکاران، 2007)، از این رو تعاریف مختلف و معیارهای اندازه‌گیری متفاوتی در ارتباط با آن مطرح‌شده می باشد. بعضی از تعاریف اظهار‌شده برای کیفیت سود به تبیین زیر می باشد:

 • سود با کیفیت، سودی می باشد که محتوای اطلاعاتی بیشتری دارد (لوگی و مارکوت[1]، 2004).
 • سود با کیفیت، سودی می باشد که به ارزش شرکت در بلندمدت نزدیک‏تر می باشد و حاوی محتوای اطلاعاتی بیشتریمی‏باشد(کیرشنهای تر و ملومند[2]، 2004).
 • سود با کیفیت، سودی می باشد که زیان‌ها به موقع در آن لحاظ شده باشد (بال و شیواکومار[3]، 2005).
 • سود با کیفیت، سودی می باشد که بتواند وقایع اقتصادی شرکت را منعکس کند(دیفوند و همکاران[4]، 2007).
 • سود با کیفیت، سودی می باشد که کمتر مدیریت گردد، تأثیر اخبار بد در آن منعکس گردد و ارتباط قوی با قیمت سهام داشته باشد (لنگ و لند[5]، 2002).
 • سود با کیفیت، سودی می باشد که کیفیت اقلام تعهدی و ضریب واکنش آن بالا باشد (بالسام و همکاران[6]، 2003).
 • سود با کیفیت، سودی می باشد که پایدار باشد (ریچاردسون[7]، 2003).
 • سود با کیفیت، سودی می باشد که نوسان کمتر و توان پیش‌بینی کنندگی بیشتر داشته باشد (میکائیل و همکاران[8]، 2003).
 • کیفیت سود درجه تفاوت سود خالص گزارش‌شده از عایدات واقعی می باشد (هاج[9]، 2003).
 • کیفیت سود اندازه محافظه کاری اعمال‌شده در سود گزارش‌شده می باشد (وایت و همکاران[10]، 2003).
 • کیفیت سود بخشی از سود حسابداری می باشد که به احتیاط و بصیرت مدیریت حساس می باشد. زیرا سود حسابداری به جریان‌های نقد که به صورت عینی قابل‌نظاره می باشد و معوقه‌هایی که بایستی مدیریت شوند، قابل تقسیم می باشد(ابادی و همکاران[11]، 2005).
 • کیفیت سود، اندازه ثباتی می باشد که انتظار داریم سود گزارش‌شده داشته باشد (بادی[12]، 2002).
 • شرکت‌هایی که کیفیت اقلام تعهدی آنها بالا می باشد، سود پایدارتری دارند که در اصطلاح به آن سود با کیفیت بالا گفته می گردد(دیچو و دیچاو، 2002).
 • سود با کیفیت، سودی می باشد که شاخص مناسبی برای سود دوره آتی باشد. به این نوع سود در اصطلاح سود با ثبات[13] گفته می گردد(پنمن و ژانگ[14]، 2002).
 • کیفیت سود، احتمال پایداری عایدات جاری در آینده می باشد (بادی، 2002).
 • کیفیت سود عبارت می باشد از توان سود در بازنمایی و اظهار صادقانه واقعیت‌های اقتصادی موثر بر عملکرد مالی شرکت‌ها(بولو، 1386).

پس نمی‌توان تعریف مشخصی برای کیفیت سود عنوان نمود. یکی از علت های احتمالی تنوع در تعاریف به اقدام آمده از کیفیت سود می‌تواندنگاه‌های متفاوت پژوهشگران به جنبه‌های گوناگون این مفهوم باشد. به همین دلیل موضوع کیفیت سود موضوعی پیچیده به شمار می‏رود و تا کنون هیچ پژوهشگری نتوانسته می باشد تعریف یگانه‌ای از این مفهوم ارائه نماید و یا شاخص کاملی برای آن بیابد. دلیل دیگر این موضوع، بهره گیری از معیارهای اختیاری و غیر ملموس در اندازه‏گیری کیفیت سود می باشد. با در نظر داشتن اینکه در ادبیات پژوهش، تجدید ارائه صورت‏های مالی به عنوان بارزترین نشانه بی کیفیتی و تقلب در گزارشگری مالی یاد شده‏می باشد(نمازی و رضایی، 1391)، در این پژوهش از تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان نشانه ای ملموس و بارز از بی کیفیتی و تقلب در گزارش سود بهره گیری شده و ارتباط آن با سیاست تقسیم سود مطالعه شده می باشد.

[1] Lougee and Marquardt

[2]Kirschenheiter and Melumad

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Ball and Shivakumar

[4]Defond, et al.

[5] Lang and Land

[6]Balsam, et al.

[7]Richardson

[8]Mikhail, et al.

[9]Hodge

[10]White, et al.

[11]Aboody, et al.

[12]Bodie

[13] Sustainable Earnings

[14] Penmanand Zhang

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

پایان نامه - تز - رشته حسابداری