سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

تحقیقات خارجی:

 • گراهام هانکینسون, در سال 2005 در مطالعه ای اکتسابی, به مطالعه تصویر برند مقصد پرداخته می باشد. هدف او, مطالعه و شناسایی تصاویر برندهای مقصد, در گردشگری کسب و کار بوده می باشد, مثل بازدید از مقصد برای جلسات کاری, کنفرانس ها, نمایشگاه ها و … . داده ها با در نظر گرفتن 15 مقصد گردشگری کسب و کار در انگلستان با بهره گیری از تجزیه و تحلیل مجموعه شبکه ای از 25 سازمان به عنوان نمونه, بدست آمده اند.  داده ها با بهره گیری از تجزیه و تحلیل محتوا، تحلیل عاملی اکتشافی و تجزیه و تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 • کونکنیک و گارتنر در سال 2007, در مقاله ای تحت عنوان” ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده ی مقصد”, به شناسایی و اندازه گیری 4 بعد آگاهی, تصویر,کیفیت و وفاداری, در مقاصد توریستی آلمان و اسلوونی, پرداخته اند. ابزار نظرسنجی مورد بهره گیری در این جا, طیف لیکرت 5 نقطه ای بوده می باشد. در این مقاله با هدف آزمون مدل پیشنهادی CBBETD, مدل سازی به روش معادلات ساختاری, به عنوان مناسب ترین روش تجزیه و تحلیل انتخاب شده می باشد. نتایج حاکی از آن می باشد که میان هر 4 بعد پیشنهادی, ارتباط مستقر بوده و تمامی این ابعاد در ارزیابی مقصد مهم بوده و می تواند از طریق مفهوم CBBETD اظهار گردد.
 • نینا پربنسن, در سال2007, در مطالعه ای به مطالعه تصاویری که گردشگران از مقاصد راه دور دارند, پرداخته می باشد. و گردشگران را از نظر زمینه های مختلف فرهنگی(مثل ملیت های مختلف) و اندازه دانش و آگاهی(مثلا بازدید قبلی هم داشته یا خیر, و سایر اطلاعات) و تاثیر آن ها در برداشت و درک تصویر ذهنی آن ها از مقصد راه دور, مورد تجزیه و تحلیل قرار داده می باشد.
 • استیون پیک, در سال 2008, به مطالعه ارزش ویژه ی برند مقصد ساحل مرجانی کوئینزلند پرداخته می باشد. او در این مقاله , در جهت عملیاتی کردن مفهوم ارزش ویژه ی مبتنی بر مصرف کننده (CBBE), برای مقصدی در حال ظهور, در فاصله ی 2 نقطه ی زمانی, کوشش کرده می باشد.
 • بو و همکاران(2009), مدلی مفهومی تحت عنوان ” یک مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و کاربرد آن بر اهداف چندگانه” برای ارزش ویژه برند مقصد ارائه کرده اند. این پژوهش, به مطالعه ارتباط بین آگاهی از برند مقصد(DBA), ارزش مقصد(DBV), وفاداری به مقصد(DBL) و ارزش ویژه برند مقصد(DBE), از منظر گردشگران پرداخته می باشد. این مطالعه به مطالعه اطلاعات تجربی برای توسعه یک مدل برند با بهره گیری از مدل های ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و اطمینان از روایی و پایایی این مدل می پردازد. در طریقه انجام پژوهش یک مدل پیشنهادی و یک مدل اصلاحی در گروهی از توریست ها در آمریکا مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش مفهوم ارزش ویژه برند مبتنی بر تجربه بهره گیری از برند دارد و همچنین تجربه بهره گیری از برند نیز تأثیر مثبتی بر ارزش برند دارد، اما نمی تواند اثر مستقیمی بر وفاداری مشتریان بر برند نداشته باشد. به بیانی دیگر توریستی که تجربه مثبتی دارد، ممکن می باشد مشتری وفاداری نباشد.
 • چینگ فو چن, در مقاله ای در سال 2010, به مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد مغولستان, رضایت و وفاداری مشتری پرداخته می باشد. نتایج این مطالعه به گونه کلی, ارتباط میان ارزش ویژه ی برند ادراکی و ارزش ویژه ی برند رفتاری را تأیید می کند. در این مطالعه, ارتباط ای با مسیر خاص نشان داده شده می باشد, که آغاز با آگاهی از مقصد آغاز شده, و تصویر مقصد, کیفیت درک شده, و رضایت و وفاداری به مقصد, در پی آن می آید. جامعه هدف, توریست های بین المللی بالای 18 سال بوده اند که در تابستان 2007 به مغولستان سفر کرده اند.
 • هکتور سن مارتین و همکارش, در سال 2010, مقاله ای با عنوان” محرک ها و عوامل شخصی در شکل گیری تصویر برند مقصد: برنامه ای کاربردی برای گردشگرانی که از یک مقصد تعطیلات دیدن می کنند”, ارائه داده اند.
 • بریستن و زریلا(2011), به مطالعه ارتباط بین تصویر فروشگاه و ارزش برند می پردازند. و به دنبال مفهومی کردن یک چهارچوب نظری برای فروشگاه های بزرگ هستند. آن ها عقیده دارند که خرده فروشی به گونه قابل ملاحظه ای می تواند کوشش هایی برای اصلاح مدیریت برند به همراه داشته باشد که چالش هایی را پیش روی خود دارد. به هر صورت ادغام فروشگاه ها بهترین حالت برای توزیع برند های متفاوت می باشد. برای افزایش ارزش برند و تأثیر آن بر بازار, راه های متنوعی برای تحریک وفاداری مشتریان هست. در این دیدگاه، قطعی به نظر می رسد که ارتباط بین خرده فروشی و فروش برند مطالعه گردد. این پژوهش دو مدل نظری برای نشان دادن مکانیسم هایی که به وسیله آن تصویر فروش کمک می کند که ارزش ویژه برند و توزیع آن, افزایش یابد. مبنای تئوریک این پژوهش مدل برند آکر در سال 1991 می باشد که شامل استراتژی های اجتماعی بازار می گردد. تحقیقات تجربی نشان می دهد که تصویر فروش می تواند به کمک خرده فروشان در یک فضای مشارکتی, ارزش برند را افزایش دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

1-4-2 سایر اهداف

 • مطالعه تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
 • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
 • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
 • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
 • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
 • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد