سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

برند مقصد و مفاهیم آن

مفهوم برندسازی در اواخر دهه 1990 در مورد مقاصد گردشگری به کار رفت. احتمالاً گسترده ترین و مورد بهره گیری ترین رویه در برندسازی فضاها، مطالعه تأثیر برندسازی در بازاریابی مقاصد گردشگری می باشد. این رویه از آن وقت مورد مطالعه قرار گرفت که، تصمیم گیرندگان صنعت گردشگری دریافتند که مقاصد به دلیل تصاویر اولیه ای که در ذهن افراد ایجاد می کنند مورد بازدید قرار می گیرند. این رویه تئوری های بسیاری را در برندگذاری فضاها ارائه می کند. گسترده ترین کوشش ها در این بخش توسط هانکینسون صورت گرفته می باشد. وی کارخود را از آنجا آغاز نمود که اعتقاد خود را اینگونه بیان نمود: تا کنون، هیچگونه چارچوب نظری  برای تحت تاثیر قرار دادن ایجاد برند فضاها، جدا از تئوری برندسازی بر پایه محصول به وجود نیامده می باشد، وی چارچوبی را بدین مقصود که شهرها را نیز به عنوان مقاصد گردشگری قابل برند سازی هستند ارائه نمود. در این زمینه محقق دیگری به نام برنت ریچی (1998), این موضوع را تشخیص داد که برند مقصد، دارای این پتانسیل می باشد تا نقشی متناسب کننده برای بسیاری از فعالیت های اجتماعی بازی کند. در واقع تصویر مشترک میان همه ذینفعان گردشگری در کسب اطمینان نسبت به سازگاری و هماهنگی تصویری که از برند مقصد ارائه می گردد مهم می باشد و تصویری که مبتنی بر ویژگی های مشترک و یکسان در مقصد باشد، کوشش های بازاریابی را تقویت می کند.

ریچی وریچی در کتاب برندسازی مقصد گردشگری, برند مقصد را این گونه تعریف می کنند : “برند مقصد نام، سمبل، لوگو، عبارت یا سایر اشکال گرافیکی می باشد که علاوه بر اینکه مقصد را مشخص و متمایز می سازد، نوید یک سفر به یادماندنی و تجربه منحصر به فرد در مقصد را به همراه دارد . همچنین بعنوان عاملی در جهت تحکیم و تقویت خاطرات مفرح از مقصد اقدام می کند”.  (ایمانی خوشخو و همکار,1389, همایش خلیج همیشه فارس)

برند مقصد, مجموعه ای از فعالیت های بازاریابی می باشد که شامل مفاهیمی چند می گردد: 1. ایجاد و ساخت نماد, کلمه, نشانه یا علامتی گرافیکی که به راحتی باعث شناسایی و فرق مقصدی خاص گردد. 2. همواره, توان انتقال تجارب مثبت را که منحصراً در پیوند با مقصد گردشگری، داشته باشد. 3.در تقویت و تحکیم ارتباط عاطفی بین بازدیدکننده و مقصد, موثر باشد.  4. باعث کاهش هزینه های جستجوی گردشگر و کاهش ریسک ادراک شده و متصور او گردد. (Pike, 2009: 857)

 

2-6  ارزش ویژه برند مقصد Destination brand equity))

دیمانژ در سال 2002 ارزش ویژه برند مقصد گردشگری را این گونه تعریف می کند: دارایی های یا (بدهی های) برند در ارتباط با نام و سمبل مقصد گردشگری که ارزشی به خدمات و تجاربی که در آن جا فراهم می گردد می افزاید(کم می کند). هر ساله این ارزش توسط مؤسسات معتبر جهانی در مورد برندهای مختلف بین المللی اندازه گیری می گردد. در بسیاری از موارد، ارزش ویژه برند از ارزش دارایی های فیزیکی به مراتب بیش تر می باشد. (ایمانی خوشخو و همکار,1389: 113)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

1-4-2 سایر اهداف

  • مطالعه تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد