سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر بازاریابی ارتباط مند در رضایت مشتریان نمایندگی های بیمه البرز

قسمتی از متن پایان نامه :

منحنی طول عمر ارتباط

منحنی طول عمر ارتباط مشابه منحنی طول عمر محصول معرف مراحل مختلف طول عمر روابط می باشد که در هر مرحله نیازها وفرصت های متفاوتی پیش روی طرفین ارتباط قرار می گیرد.اطلاعات مراحل مختلف طول عمر روابط به شرکت ها کمک می کند تا نیازهای تخصصی واطلاعات خاص هر دوره را کسب کنند ودر شکل دهی موثر روابط موفق شوند(طهماسبی آشتیانی ،1386 ،ص44).

تئوری منحنی طول عمر روابط توسط داویرسچر در سال1987 مطرح گردید.این مدل چگونگی ایجاد وتوسعه یک ارتباط را زا مرحله آگاهی تا زوال نشان می دهد(سایت یالاری):

1-مرحله آگاهی : این مرحله در هر زمان ومکانی مکن می باشد برای یکی از طرفین اتفاق بیفتد.در این مرحله یکی از طرفین با جلب توجه طرف دیگر به خود وطرف مقابل،با داشتن انگیزه های مناسب وارد مرحله بعد می شوند.

2-مرحله اکتشاف : در این مرحله هر یک از طرفین میکوشد تا با چانه زنی با طرف مقابل از خصوصیات شخصی،قدرت،هنجارها وانتظارهات وی آگاه گردد.چنانچه نتایج حاصله رضایت بخش باشد،ارتباط وارد مرحله بعدی می گردد.

3-مرحله گسترش : در این مرحله نتایج رضایت بخش از ارتباط باعث گسترش ارتباط وطولانی تر شدن آن می گردد اگر این طور نباشد ارتباط وارد مرحله زوال می گردد.

4-مرحله تعهد : در این مرحله مادامی که طرفین به گزینه های مناسب تر نرسیده اند ویا اینکه طرفین به دستیابی به اهداف خود امیدوارند ادامه می یابد.اگر این طور نباشد ارتباط وارد زوال می گردد.

5-مرحله زوال : این مرحله یکی از طرفین یا هردو طرف با فرض اینکه ادامه ارتباط بین آنها ارزشی ایجاد نخواهد نمود،ارتباط را ضعیف ویا با فاصله قطع می کند که الته طریقه زوال بسته به اندازه تعهد یک طرف به طرف مقابل دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش به سه دسته تقسیم شده می باشد که عبارتند از : 1- اهداف کلی 2-اهداف ویژه 3- اهداف کاربردی

اهداف کلی:

مطالعه تاثیر بازار یابی ارتباط مند بررضایت مشتریان بیمه می باشد.

اهداف ویژه :

سنجش متغییر های موجود در پژوهش در قالب یک مدل علّی

سنجش اثر تأثیر اعتماد بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر تعهد بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر مدیریت تعارض بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر شایستگی بر رضایت مشتریان

اهداف کاربردی :

اگر این فرضیه ها به اثبات رسید می توان اینگونه نتیجه گرفت که شرکتهای خدماتی به خصوص شرکتهای بیمه می توانند با جلب رضایت مشتریان خود آنها را حفظ نموده همچنین از هزینه های مربوط به یافتن مشتریان جدید جلوگیری نموده وحتی این مشتریان راضی را به مشتریانی وفادار که می توانند در آینده به عنوان مدافع منافع شرکت که حتی تأثیر  تبلیغاتی را هم برای شرکت بازی می کنند به حساب آورد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید