سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل های مختلف ارزیابی برند

محققان بسیاری مدل هایی را جهت ارزیابی برند ارائه نموده اند که معروف ترین آنها عبارتند از:

 • مدل حافظه ای شبکه ارتباطی[1]
 • روش ارزشگذاری BAV
 • مدل کِلِر (مدل هرم پویایی های برند)
 • روش ارزش گذاری اینتر برند
 • روش برند فاینانس[2]
 • مدل ارزش ویژه نام و نشان تجاری کاپفرر
 • روش برندز
 • مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با عنوان آکر
 • مدل یو و دونتو[3]

در زیر, 2مدل معروف و کاربردی را  معرفی می کنیم.

 1. مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری آکر :

یکی از پیشگامان دانشگاهی در نام و نشان تجار ی دیوید آکر  از دانشگاه برکلی می باشد. دیوید آکر نام و نشان تجار ی را سمبولی می داند که با تعداد زیادی دارایی وتعهد ذهنی پیوند خورده می باشد و برای شناسایی و فرق محصولات ارائه می گردد. مدل آکر یک دیدگاه مفهومی می باشد که درجستجوی مشخص کردن ویژگی هایی می باشد که از دیدگاه مصرف کننده ارزش نام و نشان تجاری را می سازد. آکر ارزش ویژه را چنین تعریف می کند: مجموعه ای از پنج گروه دارایی ها و تعهدات مرتبط با نام و نشان تجاری، نام و سمبول آن که ارزشی را به یک محصول یا خدمت ارائه شده به یک شرکت  یا مشتریان آن، اضافه یا از آن کسر می کند.

این مدل از5 عنصر تشکیل شده که عبارتند از: کیفیت درک شده, وفاداری به نام تجاری, تصویر ذهنی فروشگاه, آگاهی از نام تجاری, دارایی های دیگری نظیر مجوز بهره برداری، علامت تجاری وروابط کانال توزیع و غیره. (کرباسی ور و همکاران,1390؛ 37-36 )

[1] Assocative Network Memory Model

[2] Brand Finance

[3] YDL Model (Yoo & Donthu &Lee)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

1-4-2 سایر اهداف

 • مطالعه تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
 • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
 • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
 • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
 • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
 • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد