سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر بازاریابی ارتباط مند در رضایت مشتریان نمایندگی های بیمه البرز

قسمتی از متن پایان نامه :

بازاریابی ارتباط مند

2-4-1)کوشش های ارتباط مند :

کوشش های ارتباط مند فراتر از یک تبادل می باشد،بلکه آن بر روی معاملاتی متمرکز می گردد که در آن تبادلات پیشین وآتی به هم مربوط می باشد کوشش های ارتباط مند از آن جائیکه به عنوان منبعی برای گرایشات رفتاری مشتری محسوب می شوند از اهمیت زیادی برخوردار هستند.این اهمیت به طرق مختلف می باشد ؛اول : انتظارات مشتری در زمینه کیفیت کالا وخدمات مصرفی افزایش پیدا کرده می باشد.دوم :خرده فروشها به خاطر استاتژیها وتاکتیک های بازاریابی با همدیگر در قرابت شدید می باشند. سوم :خرده فروشان با چالش های جدید وبیشماری در عرصه بازاریابی مواجه می باشند مثل محدودیت های نامشخص که مابین بازارها وصنایع هست.به عنوان مثال می توان به تقسیم بندی فرایند بازار وکوتاهتر شدن چرخه فعالیت محصول تصریح نمود به علاوه بعضی از نویسندگان اظهار داشته اند که وقتی سطح کیفی کالا وخدماتی که شرکتها ارائه می دهند،مشابه باشد پس یکی از ابزار مهم برای کسب مزایای رقابتی ارائه مزایای ارتباط ای می باشد(لیانگ[1]،2007 ،ص338).

اندوبیزی معتقد می باشد که بیشتر شرکتها بر ارتباط قوی مشتری-شرکت سرمایه گذاری می کنند تا اطلاعات گرانبها در مورد چگونه بهتر نگهداشتن مشتریان ودور نگهداشتن آنان از بانکهای رقیب به دست آورند (دوبیسی[2]،2005 ،ص218).

2-4-2)تعریف کوشش های ارتباط مند

دووالف وادکر کن[3] (2003)کوشش های ارتباط مند را این گونه تعریف می نمایند : هر تلاشی که فعالانه توسط خرده فروش جهت جلب مشتری انجام می گردد وهدف این می باشد که با ارائه کالا وخدمات اساسی و مهم ،ارزش مشتری درک گردد وتنها بعد از تبادل مستمر با خرده فروش می باشد که مشتری به این مهم دست می یابد(لیانگ،2007 ،ص337).

فونتنوت وویلسون[4] (1997) وفرنزن وداویس[5] (1990) اظهار نمودند،کوشش هایی  که در راستای کالا وخدمات صورت می گیرند. وتلاش های ارتباط مند منبع با ارزش ،مستقل ومشخص می باشند.پاراشورمن[6] (1994)اظهار میدارد تلاشهایی که در راستای کالا وخدمات انجام می شود تلاشهای خاص معاملاتی هستند که با تبادل کالا وفرایندهایی سرو کار دارند که حول محور آن معامله می چرخند.طبق چهارچوب وی کوشش های خاص معاملاتی شامل کوشش هایی می باشد که در زمینه کیفیت محصول،قیمت،کیفیت خدمات انجام می شود(لیانگ2007 ،ص338).

[1] .Lee young,2007.

[3].DE Wulf and Odekerken.

[4] .Fontenot and Wilson.

[5] .Frenzen & Davis.

[6] .Parasuraman

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش به سه دسته تقسیم شده می باشد که عبارتند از : 1- اهداف کلی 2-اهداف ویژه 3- اهداف کاربردی

اهداف کلی:

مطالعه تاثیر بازار یابی ارتباط مند بررضایت مشتریان بیمه می باشد.

اهداف ویژه :

سنجش متغییر های موجود در پژوهش در قالب یک مدل علّی

سنجش اثر تأثیر اعتماد بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر تعهد بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر مدیریت تعارض بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر شایستگی بر رضایت مشتریان

اهداف کاربردی :

اگر این فرضیه ها به اثبات رسید می توان اینگونه نتیجه گرفت که شرکتهای خدماتی به خصوص شرکتهای بیمه می توانند با جلب رضایت مشتریان خود آنها را حفظ نموده همچنین از هزینه های مربوط به یافتن مشتریان جدید جلوگیری نموده وحتی این مشتریان راضی را به مشتریانی وفادار که می توانند در آینده به عنوان مدافع منافع شرکت که حتی تأثیر  تبلیغاتی را هم برای شرکت بازی می کنند به حساب آورد.