سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر بازاریابی ارتباط مند در رضایت مشتریان نمایندگی های بیمه البرز

قسمتی از متن پایان نامه :

مشتری گرایی

قرن بیست و یکم حامل پیچیدگی ها و دشواری های بسیاری برای سازمان ها و تداوم کسب و کار آنها می باشد، در شرایط سخت کنونی بعضی سازمان ها برای زنده ماندن و رقابت کردن از ابزارهایی نظیر ، مهندسی مجدد سازمان و فرآیندها، کوچک کردن سازمان و سپردن بعضی فعالیت ها به پیمانکاران بهره گیری می کنند. پیش روی بعضی دیگر نه تنها سازمان خود را محدود نمی سازند ،بلکه فعالیت های خود را گسترش می دهند و با ایجاد اشتغال نیروی انسانی بیشتری را استخدام میکنند، و سود آنها نیز افزایش می یابد. راز اصلی سازمان های پیشرو قرار دادن مشتریان در مرکز توجه سازمان و تمرکز بر خواسته ها و نیازهای مشتریان می باشد. این سازمان ها از اصول ریز تبعیت می کنند.(پایندانی،1386 ،صص86-85):

– همانند اشعه لیزر بر مشتریان متمرکز شده و نیازها و خواسته های آن ها را در می یابند.

– صدای مشتری را به گوش مدیران و کارکنان خود می رسانند.

– مشارکت کارکنان را برای پژوهش خواسته ها و نیازهای مشتریان کسب می کنند.

– درک اندازه گیری و برآورده کردن نیازهای مشتری در جهت جلب رضایت او.

– آمادگی برای نیازهای متغیر.

– کوشش برای کار بی عیب و نقص.

– به تمام فعالیت ها و خروجی های خود از دید مشتری می نگرد.

– تمام فعایت ها را در جهت بالا بردن رضایت مشتری سازماندهی می کنند.

– فلسفه مشتری گرایی را در اقدام چه در بیرون و چه در درون سازمان پی گیری می کند.

– علاوه بر ایجاد رضایت کامل، مشتریان را مجذوب محصولات و خدمات خود می کنند.

– راهبران سازمان اهمیت کسب رضایت کامل مشتریان را به گونه مستمر برای کارکنان ترویج و تبلیغ می کنند.

– اندازه رضایت مشتریان را اندازه گیری می کنند و بر اساس نتایج آن، محصولات و فرآیند های خود را به صورت مستمر بهبود می دهند.

– مشتریان خود را به وفادار و هواداران سازمان مبدل می کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– نظامی برای مدیریت ارتباطات با مشتری خلق می کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش به سه دسته تقسیم شده می باشد که عبارتند از : 1- اهداف کلی 2-اهداف ویژه 3- اهداف کاربردی

اهداف کلی:

مطالعه تاثیر بازار یابی ارتباط مند بررضایت مشتریان بیمه می باشد.

اهداف ویژه :

سنجش متغییر های موجود در پژوهش در قالب یک مدل علّی

سنجش اثر تأثیر اعتماد بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر تعهد بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر مدیریت تعارض بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر شایستگی بر رضایت مشتریان

اهداف کاربردی :

اگر این فرضیه ها به اثبات رسید می توان اینگونه نتیجه گرفت که شرکتهای خدماتی به خصوص شرکتهای بیمه می توانند با جلب رضایت مشتریان خود آنها را حفظ نموده همچنین از هزینه های مربوط به یافتن مشتریان جدید جلوگیری نموده وحتی این مشتریان راضی را به مشتریانی وفادار که می توانند در آینده به عنوان مدافع منافع شرکت که حتی تأثیر  تبلیغاتی را هم برای شرکت بازی می کنند به حساب آورد.