سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

گردشگری (گردشگری)

گردشگری: به مجموعه فعالیت ها و اقداماتی گفته می گردد که به شکلی مرتبط با فرد گردشگر انجام می شود، به همراه کلیه فعالیت هایی که گردشگران در هنگام مسافرت به مکانی خارج ازمحل سکونت شان انجام می دهند. پس ویژگی اصلی گردشگری این می باشد که در درجه اول به سفری اطلاق می گردد که دور از خانه یا محل کار می باشد و دوم اقامت کوتاه مدتی می باشد که گاهی ممکن می باشد بدون توقف شبانه باشد(شهیدی و همکاران، 1388؛101).

گردشگری یکی از بخش هایی می باشد که به دلیل تأثیر ات مثبت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امروزه مورد توجه جدی کشورهای مختلف قرار گرفته می باشد. صنعت گردشگری به لحاظ درآمدزایی و تأثیر در رشد اقتصادی کشورها در حال تبدیل شدن به صنعت اول در جهان می باشد طوری که بسیاری از کشورها با ایجاد زمینه ها و زیر ساخت های مناسب در صدد بهره برداری از مزایای این صنعت هستند. برای اغلب این کشورها گردشگری منبع مهمی برای فعالیت های تجاری، کسب درآمد، اشتغال زایی و مبادلات خارجی به شمار می رود. بسیاری از این کشورها سالانه درآمد سرشاری از این صنعت به دست می آورند برای مثال در طی دو دهه گذشته استرالیا از این بخش 50 بیلیون دلار درآمد به دست آورده می باشد. صنعتی که به دلیل آلودگی و پیامدهای منفی کم تر ی که به همراه دارد صنعت پاک نامیده می گردد. به تبع از کشورهای موفق در صنعت گردشگری, دیگر کشورها نیز انگیزه ی توسعه این بخش را مورد توجه قرار داده اند تا از مزیت های آن بی نصیب نباشند اما دست یابی به مزیت نسبی در این بخش نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب، تأمین نیازمندی های توریست ها و ایجاد تسهیلات مطلوب گردشگری می باشد. با در نظر داشتن تعدد نیازهای گردشگری به عنوان عوامل جذب و توسعه گردشگری، توسعه این بخش مستلزم شناخت این نیازمندی ها و تأمین آن از سوی مقصد می باشد. طوری که بر اساس این نیازها و خواسته های توریست ها ، نواحی گوناگون گردشگری با ویژگی منحصر به فرد شکل گرفته اند و نوع شناسی های مختلفی از گردشگری ارائه شده می باشد.

کشورهای مقصد برای موفقیت در جذب گردشگران بایستی با در نظر داشتن ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی خود نسبت به فراهم آوردن زیرساخت ها ی لازم و تبدیل شدن به مقصد گردشگران در حوزه خاص خود اقدام نمایند. این کار نیازمند رویکردی نظام گرا نسبت به بخش گردشگری می باشد تا از طریق ایجاد و تأمین تسهیلات مورد نیاز زمینه توسعه گردشگری را فراهم نمایند .از آنجا که وجود تسهیلات مورد نیاز اولین گام در جذب و نگهداری گردشگران در معنی تقاضای مجدد آن ها می باشد از این رو شناخت وضعیت منطقه از حیث وجود سطحی از این عوامل، زمینه را برای آشنایی با وضعیت گردشگری منطقه و آسیب شناسی و توسعه ی آن فراهم می آورد, تا با تأمین انتظارات و نیازهای گردشگران، رضایت و وفاداری آن ها را نسبت به مقصد ایجاد نمایند. انتظارات گردشگران از منطقه بر اساس تجربه سفرهای قبلی، تبلیغات و تشویق دیگران شکل می گیرد. کیفیت خدمات، کیفیت تسهیلات و ارزش های دریافت شده و ادراک شده تأثیر مستقیمی بر کیفیت سفر، تجربه ی گردشگری و سطح تقاضای آن ها در آینده دارد. به تعبیری دیگر امکان بازگشت و تقاضای مجدد گردشگران بستگی به اندازه رضایت آن ها از مقصد دارد و تأمین رضایت آن ها به نوبه خود وفاداری آن ها را به مقصد افزایش  خواهدداد. اثر این عمل و عکس و العمل ها چرخه تکاملی و سیکل فزاینده ای ایجاد خواهد گردید که نتیجه ی آن, بهره مندی مقصد از منابع حاصل از آن در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود. (ابراهیم پور و همکاران, 1390؛ 71-70)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

1-4-2 سایر اهداف

  • مطالعه تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد