عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10 نظریه‌های تقسیم سود

اولین گام‌های نظریه‌پردازی در زمینه تقسیم سود، به پیش‌بینی از اثر پرداخت سود بر قیمت سهام مربوط می گردد. در طول قرن اخیر، سه مکتب فکری در این زمینه به وجود آمد، نتایج تحقیقات مکتب اول نشان می‌دهد، سود سهام پرداختی اثر مثبت و قابل‌توجهی بر قیمت سهام دارد. گروه دوم بر این باورند که قیمت‌های سهام همبستگی منفی با اندازه سود سهام پرداختی دارد و گروه سوم مدعی‌اند اندازه تقسیم سود شرکت در ارزیابی قیمت سهام نامربوط می باشد (اعتمادی و چالاکی، 1384).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقوله نامربوط بودن سود تقسیمی که توسط میلر و مودیلیانی (1961)اظهار گردید، نقطه آغازی برای طرح نظریه‌های مختلف در ارتباط با تبیین دلیل اهمیت سود تقسیمی برایسرمایه‌گذاران و شرکت‌ها بشمار می‏رود (فارینها و موریرا، 2007).

نظریه (M&M) اظهار می کند که ارزش شرکت یا قیمت سهم بستگی به سود مورد انتظار و ریسک شرکت دارد و به چگونگی تقسیم سود مربوط نیست. آنها عقیده داشتند که چگونگی تقسیم سود تأثیری بر ثروت سهامداران ندارد؛ بلکه آن چه که بر تغییر قیمت سهام اثر می‌گذارد، محتوای اطلاعاتی می باشد که در تقسیم سود نمایان می گردد. یعنی اگر شرکتی درصد سود تقسیمی خود را افزایش دهد، به این معنی می باشد که عملکرد بهتری داشته و عاملی می باشد که موجب تغییر قیمت سهام می گردد. به بیانی دیگر، تقسیم سود حاوی اطلاعاتی در مورد عملکرد شرکت می باشد و این اطلاعات، عامل تغییر قیمت می‌باشد(بهرام‏فر و مهرانی، 1383).

در ادبیات مالی دو فرضیه محتوای اطلاعاتی (پیام‌رسانی) سود نقدی و تئوری نمایندگی مورد آزمون تجربی قرار گرفته و تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده می باشد.

فرضیه محتوای اطلاعاتی سود اظهار می‌دارد، سود سهام نقدی حاوی اطلاعاتی درمورد چشم‌انداز آتی سودهای شرکت می باشد.مدیران شرکت‌ها تمایلی به افزایش سود سهام نقدی ندارند، مگر باور آنها بر این باشد که می‌توانند سطح جدیدی از سود سهام نقدی را در آینده حفظ کنند. پس توزیع منظم سود سهام نقدی از پایداری سودهای آتی خبر می‌دهد و فرض می گردد سود سهام نقدی حاوی اطلاعاتی درمورد کیفیت سود می باشد.بر این اساس بعید به نظر می‌رسدشرکت‌هایی که کیفیت سود آنها سؤال برانگیز می باشد بتوانند از سیاست پرداخت منظم سود سهام نقدی که از نظر اقتصادی با اهمیت می‌باشد، طرفداری کنند (تهرانی و ذاکری، 1388).

همچنین سود سهام نقدی حاوی اطلاعاتی درمورد تغییرات سودهای آتی می باشد.وقتی سود سهام نقدی تغییر می کند این تغییر از تغییر سودهای آتی خبر می‌دهد.وقتی شرکت‌ها پرداخت سود سهام نقدی را تعهد می‌کنند، به ویژه وقتی این سود محتوای اقتصادی داشته باشد به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند که درمورد کیفیت سودهای گزارش‌شده متقاعد شوند. پس حتی اگر تغییر سود نقدی به گونه قابل‌اتکایی از تغییرات سودهای آتی پیام‌رسانی نکند، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا متقاعد شوند که سود گزارش‌شده در دوره‌های آتی حفظ خواهد گردید (کردستانی، 1383).

مقوله تقسیم سود، از منظر تئوری نمایندگی نیز قابل بحث می باشد. بر اساس نظریات جنسن و مکلینگ[1] (1976) ارتباط نمایندگی ارتباط‏ای می باشد که بر اساس آن یک یا چند نفر مالک، شخص دیگری را به عنوان نماینده یا عامل از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‏گیری را به وی تفویض می‏کنند. مفاهیم ضمنی مستتر در ارتباط نمایندگی بیانگر این می باشد که منافع و علایق شخصی نمایندگان الزاماً با منافع شخصی مالکان همسویی ندارد. پس می‏توان ادعا نمود که فعالیت‏ها و اقدامات مدیران لزوماً موجب به حداکثر رساندن ثروت و رفاه مالکان نمی‏گردد.

در همین راستا، در مدل نمایندگی از خط مشی تقسیم سود به عنوان ابزاری برای هم جهت ساختن منافع مدیران و سهامداران بهره گیری می‏گردد. زیرا که با پرداخت سود نقدی به سهامدارن، از یک سود جریان‏های نقدی آزاد و امکان سرمایه‏گذاری در پروژه‏های سرمایه‏گذاری غیر بهینه کاهش می‏یابد، و از سوی دیگر مدیران را در معرض نظارت مکرر به وسیله بازار سرمایه قرار می‏دهد. از این رو تقسیم سود به عنوان یکی از ساز و کار‏های تقلیل تعارضات نمایندگی، قابل بهره گیری می باشد(النجار و حسینی[2]، 2009). در واقع پرداخت درصد قابل‌توجهی از سود یکی از مکانیزم‏های کنترلی سرمایه‏گذاران جهت تعدیل تضاد منافع می باشد؛ زیرا سود سهام نقدی:

1- مدیریت را وادار می‏سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید.

2- می‏تواند مدیریت را وادار نماید تا برای تأمین مالی پروژه‏های خود به بازار سرمایه مراجعه نماید و اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار سرمایه قرار دهد (جهانخانی و قربانی، 1384).

پس بر اساس تئوری نمایندگی سود تقسیمی نقشی کاهنده در هزینه‏‏های تضاد منافع میان مدیران و سهامداران اعمال می‏‏کند(ین و میائو، 2011)و بر این اساس،انتظار بربالا بودن کیفیت سود شرکت می باشد.

[1] Jensen and Meckling

[2]Al-Najjar and Hussainey

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

پایان نامه - تز - رشته حسابداری