عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3 سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای تأمین هدف‌های مختلف، آگاهی از روش‌های متفاوت محاسبه سود خالص شرکت می‌تواند بسیار مفید باشد؛ اما این تصور هست که برای گزارش به افراد بیرون سازمان بایستی سود خالص دارای یک مفهوم فراگیر و مورد قبول همگان باشد (هندریکسون، 1385).

بر اساس بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری، کانون توجه گزارشگری مالی اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی می باشد، که توسط معیارهای اندازه‌گیری سود و اجزایتشکیل‌دهنده آن تأمین می گردد. این سود دارای محتوای اطلاعاتی می باشد و اندازه‌گیری آن، متضمن موضوعات مفهومی و عملی قابل ملاحظه‌ای می‌باشد. اگر چه پذیرش یک مفهوم فراگیر سود برای مقاصد گزارشگری مالی برون سازمانی نیز مهم می باشد، اما تحلیل دقیق مفاهیم و اهداف مختلف آن، بیانگر این واقعیت می باشد که یک مفهوم منحصر به فرد توانایی جوابگویی به مقاصد گوناگون را ندارد (عاملی، 1388).

تحلیل گران، مدیران و سرمایه‌گذاران برای سود گزارش‌شده توسط شرکت اهمیت ویژه‌ای قائلند. مدیریت به شدت علاقمند به حفظ رشد سود می باشد، زیرا پاداش او به سود شرکت مربوط می گردد. شرکت‌هایی که بتوانند انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده کنند، به محبوبیت خاصی دست می‌یابند و با توسعه بازارهای سرمایه و گسترش معاملات سهام، دامنه گزارشگری مالی نیز به گونه روز افزون وسیع تر می گردد و حساسیت بازار نسبت به وضعیت سودآوری شرکت‌ها همچنان پابرجاست (عاملی، 1388).

اغلب حسابداران در زمان بحث برای ارائه تعریفی از مفهوم سود حسابداری به دو مفهوم اقتصادی سود (دنیای واقعی) تصریح می‌کنند. این دو مفهوم اقتصادی، تغییر در اندازه رفاه و به حداکثر رسیدن سود می باشد. هیات استانداردهای حسابداری مالی، هنگام اظهارنظر در مورد سود، به این دو مفهوم تصریح کرده می باشد.

آدام اسمیت[1] اقتصاددان اسکاتلندی نخستین کسی بود که سود را به عنوان مبلغی تعریف نمود که می‌توان به مصرف رسانید، بدون این که دخل و تصرفی در سرمایه حاصل گردد. هیکس اقتصاددان انگلیسی و برنده جایز نوبل، این تعریف را به صورت عالمانه‌تر ارائه نمود و گفت که سود عبارت می باشد از مبلغی که یک نفر می‌تواند طی یک دوره زمانی به مصرف برساند و در پایان دوره، از نظر رفاه در همان سطح باقی بماند که در آغاز دوره بوده می باشد(عاملی، 1388). به اظهار دیگر، از دیدگاه اسمیت و هیکس[2] سود عبارت می باشد از مازاد، پس از حفظ رفاه و باقی ماندن در همان سطح، اما پیش از مصرف می باشد (هندریکسون، 1385).

با در نظر داشتن این واقعیت که محاسبه سود از دیدگاه نظری و عملی دارای معضلات زیادی می باشد، دیدگاه‌های متفاوتی برای محاسبه آن ارائه شده می باشد:

  1. بسیاری از بحث‌ها بر تلاشی متمرکز می باشد که کوشش می گردد گزارش سود حسابداری بهبود یابد و محاسبه سود بر داده‌ها متعلق به معاملات و فرایند مبتنی بر روش تعهدی متمرکز باشد.
  2. بعضی دیگر مفهوم سود عملیاتی را مورد توجه قرار می‌دهند و بر این باورند که می‌توان آن را به عنوان دلیل و نشانه‌ای از توانایی شرکت برای پرداخت سود تقسیمی مورد بهره گیری قرار دهد.
  3. یک دیدگاه این می باشد که پیشرفت‌های آینده در نظریه‌های حسابداری در گرو توافق نظری بر مفهوم سود اقتصادی می باشد.
  4. بعضی از نظریه‌پردازان عقیده دارند که با در نظر داشتن هدف‌های مختلف بایستی چندین نوع سود محاسبه و گزارش گردد (هندریکسون، 1385).

[1] Adam Smith

[2]Hicks

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

پایان نامه - تز - رشته حسابداری