مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2 اختصار پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از اهداف سرمایه‌گذاری،دستیابی به بازده در قالب سود تقسیمی می باشد. از این رو، سرمایه‌گذاران به دنبال راهی برای پیش‌بینی سود تقسیمی و عوامل تأثیرگذار بر آن هستند. سود می‌تواند به آنها کمک کند تابه قضاوت و تصمیم‌گیری آگاهانه بپردازند. رقم سود مندرج در صورت‌های مالی علاوه بر اینکه عملکرد عملیاتی و دورنمای آتی شرکت رانشان می‌دهد، زمینه مقایسه بین شرکت‌ها را نیز فراهم می کند. اما زمانی بهره گیری‌کنندگان می‌توانند به رقم سود اتکا کنند که سود عاری از هرگونه درستکاری باشد، تا بتواند عملکرد شرکت را به گونه منصفانه و واقعی منعکس نماید(عاملی، 1388). محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متأثر از روش‌ها و برآوردهای حسابداری می باشد. در نتیجه احتمال درستکاری سود توسط مدیریت هست. امکان بهره گیری از روش‌های گوناگون حسابداری موجب شده می باشد، که سود واقعی شرکت‌ها با سود گزارش‌شده در صورت‌های مالی تفاوت داشته باشد (خوش‌طینت و اسماعیلی، 1385).

سیاست تقسیم سود شرکت می‌تواندرابطه نزدیکی با واقعی بودن یا نبودن سود گزارش‌شده و ارائه منصفانه عملکرد عملیاتی واحد تجاری داشته باشد. در واقع مدیران زمانی تصمیم به پرداخت یا افزایش سودهای تقسیمی می‌گیرند، که احساس کنند سود آنها به گونه قابل ملاحظه تحت تأثیر درستکاری روش حسابداری نیست و کاهش سودهای تقسیمی در آینده غیر محتمل می باشد. با این مفهوم، سودهای تقسیمی نه تنها علامتی برای قابلیت سودآوری آینده بشمار می‌رود، بلکه علامتی برای کیفیت گزارشگری مالی (سود با درجه کمی از درستکاری) می باشد. همچنین، سود تقسیمی یک شیوه مؤثر نظارت مدیریتی می باشد. انتظار می‏رود که مدیران به مقصود حفاظت از خود، کمتر دچار وسوسه درستکاری سود شوند. از طرف دیگر، با پرداخت مرتب سود و یا تغییرات مثبت آن، سرمایه‌گذاران به کیفیت سودهای گزارش‌شده (با فرض ثابت بودن سایر موارد) پی خواهند برد (علوی طبری و همکاران، 1388).

در این پژوهش کوشش شده می باشد که ارتباط سیاست تقسیم سود باگزارشگری مالی متقلبانه شرکت‌هامطالعه گردد. انتظار می‏‏رود، سود تقسیمی به دو دلیل نشان‌دهنده کیفیت گزارشگری بهتر باشد. اول، پرداخت سود سهامی که ناشی از عملکرد واقعی و سود نقدی واقعی شرکت نباشد، برای مدیر بسیار پرهزینه می باشد. دوم، بر اساس تئوری نمایندگی سود تقسیمی نقشی کاهنده در هزینه‏‏های تضاد منافع مدیران و سهامداران اعمال می‏‏کند (ین و میائو، 2011).

مطالعه ارتباط سود تقسیمی با کیفیت گزارشگری مالی می‏تواند به سرمایه‌گذاران اطلاعات ارزشمندی برای پیش‏بینی سود‏های آتی، تعیین ارزش شرکت و در نتیجه تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری ارائه کند. همچنین مدیریت نیز می‏تواند در تصمیم‌گیری به مقصود تعیین یا تغیر سیاست تقسیم سود از این اطلاعات بهره گیری کند.

هدف این پژوهش مطالعه ارتباط سیاست تقسیم سود با گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به مقصود تعیین گزارشگری مالی متقلبانه از تجدید ارائه صورت‏های مالی و همچنین مدل دستیابی به پیش‏بینی‏ها بهره گیری شده می باشد که این امکان را فراهم می‏آورد تجدید ارائه صورت‏های مالی را در دو گروه تجدید ارائه‏های ناشی از انگیزه‏های گزارشگری مالی متقلبانه و تجدید ارائه‏های ناشی از انگیزه‏های گزارشگری مالی غیر متقلبانه طبقه‏بندی نمود.

در این پژوهش از اطلاعات آماری نامتوازن سال‌های 1381 تا 1390 بهره گیری‌شده می باشد و نمونه مورد بهره گیری پژوهش شامل 247 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد. برای انجام این پژوهش، دو فرضیه اصلی طراحی گردید که ارتباط گزارشگری مالی متقلبانه را با سیاست‏های تقسیم سودشرکت‌ها در طی دوره مورد نظر مطالعه می‌نماید. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‏های رگرسیون لجستیک بهره گیری‌شده می باشد.این پژوهش مطالعه‌ای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی و تحلیلی می‌باشد. اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از طریق روش کتابخانه‏ای و با مطالعه کتب و مقالات داخلی و خارجی موجود در زمینه پژوهش گردآوری شده می باشد. همچنین داده‏های پژوهش از طریق نرم‌افزار ره آورد جدید،صورت‌های مالی شرکت‌ها و سایت رسمی سازمان بورس جمع‌آوری گردیده و پس از انجام پردازش‌ها اولیه در نرم‌افزار Excel و به وسیله نرم‌افزارهایEviews و SPSS تجزیه و تحلیل شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

پایان نامه - تز - رشته حسابداری