مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

2-9 تقسیم سود

در پایان هر سال مالی، درصدی از سود گزارش‌شده توسط شرکت‌ها بین سهامداران تقسیم می گردد. این که چه مقدار از سود قابل تقسیم می باشد و به چه شکل تقسیم خواهد گردید، موضوعی می باشد که برای سهامداران اهمیت دارد. در واقع سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم‌گیری سهامداران بالقوه و فعلی می‌باشد و سهامداران به دنبال راهی برایپیش‌بینی سیاست‌های تقسیم سود و عوامل تأثیرگذار بر آن هستند.

همانگونه که جریان وجوه نقد در درون یک شرکت، برای ارزیابی توان و وضعیت نقدینگی آن از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد، طبیعتاً سود تقسیمی هر سهم نیز برای دارنده سهام به عنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار می باشد. جدای از این مسئله، سود تقسیمی هر سهم به نوعی حاوی پیام خاص خود به بازار می باشد. این پدیده در نظریه‏های مالی با عنوان (اثر پیام‌رسانی) یا (اثر محتوای اطلاعاتی) شناخته می‏گردد. مطابق این مفهوم، شرکت‏ها صرفاً زمانی سود تقسیمی خود را افزایش می‏دهند که انتظار افزایش در سود‏های آتی را داشته باشند، اگر این طور نباشد سود تقسیمی افزایش داده شده بایستی به سطح اولیه خود کاهش یابد. پس افزایش سود تقسیمی حامل پیامی برای بازار می باشد مبنی بر اینکه انتظار می‏رود عملکرد شرکت بهبود یابد (جهانخانی و قربانی، 1384).

از سوی دیگر در کشور‏های توسعه یافته یکی از شاخص‏های مهم اقتصادی، شاخص بازار سهام می باشد. به دلیل کارائی بازار سرمایه، اطلاعات به صورت سریع در قیمت‏های سهام تأثیر می‏گذارد اما در ایران کارائی بازار سرمایه در شکل ضعیف آن هست. با تمامی نواقص در ساختار بورس اوراق بهادار تهران و عدم آشنایی خانوارها با سرمایه‏گذاری‏های مالی، بازار بورس در حال حاضر یکی از جذاب‌ترین سرمایه‏گذاری‏ها محسوب می‏گردد و مطالعات مرتبط با آن می‏تواند در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور گردد. سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی مانند سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام به دست می‏آورند. سرمایه‏گذاران در بورس از اطلاعات مالی برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سهام بهره گیری می‏نمایند. سود تقسیمی یک متغیر اساسی می باشد که هم سرمایه‌گذاران و هم مدیران در بازار سرمایه آن را مد نظر قرار می‏دهند لذا عوامل موثر بر آن در اقتصاد بسیار مهم می‏باشد (بهرام‏فر و مهرانی، 1383).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

میلر و مودیلیانی[1] (M&M) فرضیه محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی را با این دیدگاه اظهار کردند، که کدام یک از تصمیمات مدیران در مورد سودهای تقسیمی، اطلاعاتی درمورد سودهای آتی شرکت‌ها را ارائه می کند. پژوهش لینتر، حکایت از این دارد که مدیران تمایلی به افزایش سودهای تقسیمی ندارند؛ مگر این که باور کنند، سودهای تقسیمی می‌توانند در همان سطح جدید خود باقی بمانند (عاملی، 1388).

بعد از گذشت حدود 50 سال از تحقیقات اولیه لینتر (1956)، میلر و مودیلیانی(1961)، سیاست تقسیم سود برای اقتصاددانان مالی به صورت یک معما باقیمانده می باشد. هرچند نظریه‌های بی شماری مطرح‌شده می باشد، به ویژه آنهایی که تاکید بر مالیات (برنان[2]، 1970)، علامت دهی (میلر و راک، 1985)، کارگزاری (ایستربروک، 1984)، یا توضیحات رفتاری (شفرین و استاتمن[3]، 1984)دارند، اما اتفاق نظر در بین پژوهشگران هنوز مبهم می باشد (فارینها و موریرا، 2007).

[1] Miller and Modigliani

[2]Brennan

[3] Shefrin and Statman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

پایان نامه - تز - رشته حسابداری