سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل پیشنهادی پژوهش:

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل(1-1)

 

در این مطالعه مبنای کار ما, مدل مقاله ای در سال 2010, بوده می باشد, که در آن, چینگ فو چن[1], به مطالعه روابط ارزش ویژه ی برند مقصد مغولستان و وفاداری مقصد پرداخته می باشد.

طبق این مدل معتقدیم, وفاداری مقصد که اکثرا وابسته به رضایت گردشگران می باشد, از پیامدهای ارزش ویژه ی ادراکی می باشد.

این مدل با توجه و الهام از مدل CBBETD  (ارزش ویژه ی مبتنی بر مصرف کننده برای مقصد توریستی)  کونکنیک و گارتنر[2] (2007و 2010) ارائه شده می باشد (که خود, برگرفته از مدل آکر می باشد). ابعاد ارزیابی  مفهوم نظری پیشنهادی آن ها (کونکنیک و گارتنر), آگاهی از مقصد, تصویر, کیفیت و آگاهی از برند مقصد می باشد. ارزش ویژه ی مبتنی بر مصرف کننده (CBBE), به 2 گروه تقسیم می گردد: ارزش ویژه ی ادراکی مصرف کننده (شامل آگاهی برند, تصویر برند, کیفیت ادراک شده) و ارزش ویژه ی رفتاری مصرف کننده (که شامل وفاداری برند می گردد).

 

1-7 فرضیه های پژوهش

H1 :  گردشگرانی که آگاهی بیشتری در مورد مقصد توریستی دارند, تصویر بهتری از آن مقصد توریستی در ذهن  دارند.

H2 گردشگرانی که آگاهی بیشتری در مورد مقصد توریستی دارند, کیفیت درک شده ی بالاتری نسبت به آن مقصد دارند.

H3  :  گردشگرانی که تصویر ذهنی بهتری از یک مقصد توریستی دارند, کیفیت درک شده ی بالاتری نسبت به آن مقصد توریستی دارند.

H4 :  گردشگرانی که تصویر ذهنی بهتری از یک مقصد توریستی دارند, رضایت کلی بالاتری نسبت به آن مقصد دارند.

H5 :  گردشگرانی که کیفیت درک شده بالاتری نسبت به یک مقصد دارند, رضایت کلی بالاتری نسبت به آن مقصد دارند.

H6 گردشگرانی که تصویر ذهنی بهتری از یک مقصد توریستی دارند, وفاداری بیشتری به آن مقصد توریستی دارند.

H7 گردشگرانی که کیفیت درک شده بالاتری نسبت به یک مقصد دارند, وفاداری بیشتری نسبت به آن مقصد دارند.

H8 :  گردشگرانی که رضایت کلی آنها نسبت به مقصد, بالاست, وفاداری بیشتری نسبت به آن  مقصد دارند.

1-8 متغیر های پژوهش

موضوعات پژوهش دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند. برای اینکه عملاً پژوهش را انجام دهیم, مفاهیم بایستی به متغیر تبدیل شوند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم. هم چنین بایستی بین متغیر های وابسته، مستقل و کنترل و بین متغیر های گسسته و پیوسته تفاوت قائل گردید. ( ایران نژاد ،1382 : 47 )  ارتباط ی میان متغیرهای پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد.

در مدل این پژوهش, آگاهی از مقصد, مستقل و وفاداری به مقصد, متغیر وابسته می باشد, و مابقی متغیرها (تصویر مقصد, کیفیت درک شده, رضایت) در عین حال که متغیرهای میانجی هستند, دو به دو نیز تأثیر متغیرهای مستقل را وابسته را نیز اعمال می کنند.

[1] CHING-FU CHEN

[2] Maja Konecnik, William C. Gartner

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

1-4-2 سایر اهداف

  • مطالعه تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد