سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف نظری مفاهیم

تعاریف مفهومی، عبارات یا کلماتی هستند که واژه یا اصطلاحی گنگ و وسیعی را تشریح می نمایند. تعاریف مفهومی بایستی دو صفت داشته باشند: الف) مفهوم بایستی با کلمات دیگری به غیر از خود آن مفهوم تعریف گردد. ب) تعریف مثبت بر تعریف منفی رجحان دارد. (ساروخانی،1382: 90)

ارزش ویژه برند: در کتاب پدر برندسازی، دیوید آکر, با نام مدیریت ارزش ویژه برند، اظهار شده که ارزش ویژه برند عبارت می باشد از : دارایی (یا بدهی) برند، که به نام یا نماد یک برند وابسته می باشد و به ارزش کالا یا خدمات می افزاید یا از آن می کاهد. (عزیزی و همکاران,1391؛ 79)

برند مقصد: ریچی وریچی در کتاب برندسازی مقصد گردشگری, برند مقصد را این گونه تعریف می کنند:       “برند مقصد, نام, سمبل, لوگو, عبارت یا سایر اشکال گرافیکی می باشد که علاوه بر اینکه مقصد را مشخص و متمایز می سازد, نوید یک سفر به یادماندنی و تجربه منحصر به فرد در مقصد را به همراه دارد. همچنین بعنوان عاملی در جهت تحکیم و تقویت خاطرات مفرح از مقصد اقدام می کند” . (ایمانی خوشخو و همکار,1389)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آگاهی از مقصد: چندین تعریف از آگاهی مقصد, در منابع مختلف به تبیین زیر آمده می باشد:

سطحی از آگاهی و شناخت می باشد که مشتریان, برند را شناسائی کرده، به یاد می آورند و می توانند محصولات و خدمات مرتبط با برند را شناسایی کنند. به تعبیری, آگاهی از برند، به اندازه قدرت حضور برند در ذهن مشتریان باز می گردد. (رحیم نیا و فاطمی, 1391: 81 )

آگاهی دلالت بر تصویری از مقصد دارد که در ذهن گردشگران بالقوه موجود می باشد. آگاهی ممکن می باشد همیشه منجر به خرید و بهره گیری از محصول نشود, بلکه در بهترین حالت, باعث کنجکاوی در محصول گردد.  (&  Konecnik , Gartner 2007)

آگاهی از یک برند, به رسمیت شناختن و به یاد آوردن برندی خاص, در زمانی ست که شخص در معرض انتخاب از دسته ای محصول قرار می گیرد.Zorrilla &Beristain ,2011: 563)

تصویر مقصد: تصویر به عنوان اعتقادات، ایده ها و ادراکات فرد در مورد شی ای تعریف شده می باشد از این رو در مورد مقاصد گردشگری،تعریفی مشابه در مورد تصویر مقاصد گردشگری بصورت مجموع اعتقادات، ایده ها و ادراکات افراد که از مکان یا مقصد گردشگری ای می باشد. (ایمانی خوشخو و همکار,1389)

تصویر یک برند, استدلال یا برداشت عاطفی مصرف کنندگان می باشد, که باعث اتصال آن ها به برندی خاص می گردد. تصویر برند یکی از مهم ترین منابع ارزش ویژه ی برند به شمار می رود. در صنعت گردشگری و گردشگری نیز, تصویر برند, یکی از ابعاد اصلی ارزش ویژه ی برند می باشد و ساختمان تصویر برند, جزئی مهم در شکل گیری یک مدل تجاری و برندینگ مقصد, به شمار می رود. Tsai(2005), نیز تصویر برند را به عنوان ادراکات مصرف کننده از تأیید اجتماعی در نظر گرفته می باشد. ) Boo, Busser, Baloglu, ( 2009

 

کیفیت ادراک شده:  زالتمن در سال 1998, کیفیت ادراک شده را به عنوان ادراک مشتری از کیفیت کلی یا برتری محصول یا خدمت با پذیرفتن هدف قابل قبول مرتبط با گزینه های دیگر تعریف می کند. آکر و جواچیمستالر در سال 2000 چنین گفته اند: تعریفی که به گونه غالب از سوی محققان ارائه شده می باشد عبارت می باشد از قضاوت مشتریان نسبت به مزیت, برتری, اعتبار و تفاوت یک برند در قیاس با دیگر برندهای رقیب.  کیفیت ادراک شده نه تنها بر دیگر ابعاد برند اثر می گذارد, بلکه در طبقه بندی  محصولات از دید مشتری نیز تأثیر گذار می باشد. آکر در سال  1996 اظهار کرده می باشد که کیفیت ادراک شده را در دو زمینه مختلف, کیفیت خدمت و کیفیت محصول بایستی در نظر گرفت. (رحیم نیا و فاطمی, 1391: 81 )

رضایت گردشگران:  اگرچه تعاریف زیادی در مورد رضایت ار ائه شده می باشد اما رضایت عموما به وسیله اندازه رضایت یا نارضایتی یک مشتری از خرید قبلی از محصول یا خدمت مشخص می گردد. در مورد مسافرت موتینهو(1987) عنوان نمود که رضایت یا  نارضایتی از سفر قبلی به تجربه آن مربوط می گردد.

پیزام، نیومن و ریچل(1987) اظهار کردند که رضایت گردشگر به مقایسه بین تجربه ای که گردشگر از   مقصد ی که ازآن دیدن کرده و انتظاری که در مورد آن مقصد داشته, مربوط می گردد. مطالعه رضایت گردشگران نه تنها برای مدیران و دانشگاهیان یک موضوع مهم تلقی می گردد بلکه برای خود آن ها نیز مهم می باشد. رضایت مندی مشتریان تأثیر کلیدی در موفقیت استراتژی کسب و کارها دارد. (حبیب پور و همکاران, 1390: 74 )

وفاداری به مقصد: وضعیتی که نشان دهنده ی اندازه پیوستن یک مشتری به برند تجاری رقیب می باشد, مخصوصا زمانی که قیمت آن برند یا ویژگی های محصول تغییر کند. (گیلانی نیا و همکار, 1389)

وفاداری موجب می گردد که پایداری مقصد افزایش یابد و از مزایایی وفاداری برند برای مقصدها می توان از هزینه های کمتر بازاریابی, افزایش قدرت نفوذ تجارت مسافرت و تکرار تبلیغات دهان به دهان نام برد. (ایمانی خوشخو و همکار,1389)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

1-4-2 سایر اهداف

  • مطالعه تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد