سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1 سرمایه اجتماعی سازمانی چیست؟

ایده مطالعه سرمایه اجتماعی در سازمان­ها در تحقیقات«پروساک و کوهن» (2001) مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. افرادی مانند کوهن و پروساک که ارتباط با توسعه سازمانی مطالعه داشته­اند، به کارکنان، فرآیند و تکنولوژی به عنوان منابعی برای اثربخشی سازمان با شک و تردید نگاه می­کنند.

ادعا شده می باشد که سرمایه اجتماعی می­تواند به توسعه اقتصادی کمک کند. به گونه اخص مزایای ادعا شده عبارتند از: به اشتراک گذاشتن بهتر دانش، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد، کاهش نرخ جابجایی، کاهش هزینه استخدام، کمک به آموزش، ابقاء دانش سازمانی، کاهش تغییرات نیروی کار، افزایش فعالیت­های مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک (کوهن و پروساک[1]، 2001: 6-8). سرمایه اجتماعی سازمانی ویژگی روابط اجتماعی درون سازمانی و توانایی اجرای فعالیت­های دسته جمعی برای ثمر رساندن اهداف سازمانی می­باشد (لینا و وان بورن[2]، 1999: 8).

اهمیت سرمایه اجتماعی سازمانی در این می باشد که سبب اجتماع افراد(گروه­ها، تیم­ها، و سازمان­ها و …) شده و باعث می­گردد که با همدیگر به گونه موفقیت­آمیز کارها را به پایان برسانند. سرمایه اجتماعی سازمانی احساس انسجام از طریق اعتماد و همکاری ایجاد می­نماید. عناصری از قبیل: اعتماد، درک متقابل، تعهد و ثبات ارتباطی را به وجود می­آورد که سازمان­ها را در بازار متغیر حفظ می­نماید (کوهن و پروساک، 2001).

این سرمایه باعث انسجام کارکنان و مدیران می­گردد. این سرمایه از طریق تسهیل در فعالیت­های جمعی موفقیت­آمیز، ارزشی افزوده ایجاد می­نماید و منبعی می باشد که می­تواند مدیر و کارکنان را بهره­مند سازد. این سرمایه ویژگی تعاملات اجتماعی را در یک سازمان انعکاس می­دهد و می­تواند با سایر منابع فیزیکی، مالی و انسانی برابری نماید (لینا2001 : 22).

1-1-2 مدل­هایی برای سنجش سرمایه اجتماعی

تا به حال روش یکسانی برای محاسبه سرمایه اجتماعی با در نظر داشتن مطالعه­های گذشته که از متدولوژی­های فاقد عمومیت بهره گیری می­کنند، تعیین نشده می باشد. این حقیقت وابسته به عدم تجانس زیاد تعاریف سرمایه اجتماعی می باشد. مدل­ها و ابزار مختلفی برای سنجش سرمایه اجتماعی ارائه شده می باشد که در یک دسته­بندی کلی می­توان این ابزار را به دو بعد کیفی و کمی تقسیم نمود.

1-1-2-1      مدل­های کیفی سنجش سرمایه اجتماعی

الف- مدل CRLRA[3]

مدل­های کیفی مختلفی برای سنجش سرمایه اجتماعی ارائه شده می باشد. به عنوان مثال، مدل CRLRA  که توسط فالک وکیلپاتریک[4] در سال 2000 میلادی ارائه شده و توسط محققین زیادی مورد استفاد قرار گرفته می باشد. این مدل سرمایه اجتماعی را در سه سطح خرد، میانی و کلان مورد مطالعه قرار می­دهد. در سطح خرد، سرمایه اجتماعی تصریح به افراد موجود در شبکه دارد که بر اثر تعامل میان این افراد، شناخت حاصل هویت اعضا شکل می­گیرد. در سطح میانی، سرمایه اجتماعی به اجتماعات و گروه­ها و سازمان­ها تصریح دارد و باعث تقویت و ساخت بنیه ارزشی و تعاملی گروه می­گردد. در سطح کلان به جامعه که در برگیرنده سازمان­ها و گروه­ها مختلف می باشد تمرکز داشته و موجب شکل گیری و تقویت مراودات و ارتباطات جمعی شده و ارزش­های مشترک را بهبود می­بخشد. مطابق شکل شماره 22-2 همه این سطوح با هم در ارتباط بوده و موجب تقویت یا نقصان همدیگر می­شوند (فالک و کیلپاتریک، 2001 به نقل از الوانی، 1380).

[1] prusak & cohen

[2] Leana & Van buren

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Center For Research & Learning In Regional Australa

[4] Falk & Kilpatric

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی پژوهش:

–          سنجش سرمایه اجتماعی در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

اهداف فرعی پژوهش:

–          سنجش تأثیر سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه شناختی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان