سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر بازاریابی ارتباط مند در رضایت مشتریان نمایندگی های بیمه البرز

قسمتی از متن پایان نامه :

طراحی ساختارهای مشتری محور

بیشتر ساختارهایی که سازمان سنتی (کلاسیک)دارند مبتنی بر دو چیزند: محصول و کاربرد آن. هنگام تعریف یک استراتژی،دو مسئله مطرح می گردد:

– آیا کارکنان فعلی شرکت می توانند تمام مشتریان را سرویس بدهند یا شرکت برای هر بخش خدمات بایستی کارکنانی خاص جذب کند؟

– در هر مورد، آیا روشی را در اختیار دارید که به نیازهای مختلف مشتریان، به شیوه خاص خودشان رسیدگی کند؟

برای  کارخانجات (و موسسات) اجرای همه روش های جدید برای رفع همه نیازها دشوار می باشد. در بسیاری از موارد، مطالعه مجدد سازمان، برای اطمینان خاطر از این که نیاز بخش های مختلف تامین گردد و منافع جدیدی نصیب مشتریان گردد و اینکه تغییرات تنها به تغییر نمودار سازمانی محدود نشده باشد، اقدامی ضروری به حساب می آید. به علاوه، در خصوص هر وظیفه و بخش فعالیت – تکنولوژی اطلاعاتی یا بازاریابی فرقی نمی کند. لازم می باشد تمام مجموعه با نیازهای هر بخش مشتری متناسب بشود. ساختار مرسوم چنین دوایری در نمودار 2-2 نمایش داده شده می باشد(هورویتز1382 ،صص163-162).

 

شکل2-2) ساختار متداول و مرسوم اداره بازاریابی(هورویتز،1382 ،ص164)

گر می خواهید به مشتریان خود خدمات بهتری ارائه بدهید و از رقبا سبقت بگیرید، یک ساختار مشتری محورتر مثل آن چیز که در نمودار 2-3 نشان داده شده می باشد می تواند موثر باشد در واقع شما بایستی بتوانید به این سوال ساده پاسخ دهید: فلان دایره شرکت چقدر در خدماتی که به مشتریان ارئه می گردد سهیم می باشد؟ (همان منبع، 1382 ،ص162).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش به سه دسته تقسیم شده می باشد که عبارتند از : 1- اهداف کلی 2-اهداف ویژه 3- اهداف کاربردی

اهداف کلی:

مطالعه تاثیر بازار یابی ارتباط مند بررضایت مشتریان بیمه می باشد.

اهداف ویژه :

سنجش متغییر های موجود در پژوهش در قالب یک مدل علّی

سنجش اثر تأثیر اعتماد بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر تعهد بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر مدیریت تعارض بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر شایستگی بر رضایت مشتریان

اهداف کاربردی :

اگر این فرضیه ها به اثبات رسید می توان اینگونه نتیجه گرفت که شرکتهای خدماتی به خصوص شرکتهای بیمه می توانند با جلب رضایت مشتریان خود آنها را حفظ نموده همچنین از هزینه های مربوط به یافتن مشتریان جدید جلوگیری نموده وحتی این مشتریان راضی را به مشتریانی وفادار که می توانند در آینده به عنوان مدافع منافع شرکت که حتی تأثیر  تبلیغاتی را هم برای شرکت بازی می کنند به حساب آورد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید