سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1 مدیریت دانش در سازمان­های دولتی

با نگاهی به تحقیقات می­توان دریافت که نگاه­های متفاوتی به مدیریت دانش و کارکرد­های آن بین بخش­های دولتی و خصوصی هست که این امر ناشی از تفاوت ساختاری این دو بخش اقتصادی می باشد. اکثر سازمان­های دولتی بر خلاف سازمان­های خصوصی، کالای خود را به فروش نمی­رسانند، کالاهای سازمان­های دولتی اغلب انحصاری هستند، برای مدیران در سازمان­های دولتی آزادی اقدام کمتری هست، ارزش­های کارکنان در این سازمان­ها با یکدیگر متفات می باشد و در نهایت اینکه سازمان­های دولتی در مقایسه با سازمان­های خصوصی تاثیر کمتری دارند. سازمان­های بخش دولتی مانند سازمان­های بخش خصوصی نیازمند دسترسی بهتر به اطلاعات یا دانش داخلی و خارجی، تصمیم­گیری اثر بخش و توانایی برای نو آوری و انطباق هستند(عزیزی و همکاران، 1389، 102) .

اپل بای (1945) معتقد می باشد دولت با موسسات بخش خصوصی متفاوت می باشد، زیرا اهداف سازمان­های دولتی نسبت به اهداف بخش خصوصی به طوری قابل ملاحظه­ای مبهم­تر می باشد و اغلب  در شکل خدمات و نه سود یا تولید اظهار می­گردد. همچنین فرایند تصمیم گیری در سازمان­های دولتی تکثر­گرا می باشد و این امر مستلزم آن می باشد که کارکنان سازمان­های دولتی نسبت به دیگر عوامل محیطی حساس باشند و به آنها توجه کنند، و بدانند که توانایی آنها برای انجام یک اقدام ممکن می باشد به گونه موثری به وسیله تصمیم­هایی که در بخش­های دیگر سیستم دولتی اتخاذ می­گردد، واکنش شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد(همان ماخذ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کیفیت مطلوب تصمیم­ها در سازمان­ها به گونه عام و سازمان­های بخش دولتی به گونه خاص، بستگی به ماهیت و کیفیت دانشی دارد که از آن بهره گیری می­گردد. هرچه این دانش به روز و مناسب­تر باشد می­توان انتظار داشت که تصمیم­های مناسب­تری اتخاذ گردد. قلمرو وسعت تصمیم­ها یکی از عوامل تعیین کننده اهمیت آن­ها می باشد که در بخش دولتی این قلمرو بسیار وسیع می باشد و این گویای اهمیت تصمیم­ها در این حوزه می باشد. به همین خاطر، ماهیت و کیفیت دانش مورد بهره گیری در تصمیم­گیری­های بخش دولتی مهم زیادی می باشد(صلواتی ،1389،108).

تجارب نشان داده می باشد که مدیریت دانش در بخش های خصوصی، امتحان خود را به خوبی پس داده و ثابت کرده می باشد که یک مد زودگذر و موقت نیست. شواهد حکایت از آن دارد که سازمان­های دولتی نیز بایستی با مدیریت دانش عجین شوند. امروزه دولت­هایی مثل آمریکا، انگلستان، فنلاند و مالزی در ساختار­های خود، واحد­هایی برای هدایت  فعالیت­های مدیریت دانش به وجود آورده­اند. امروزه با پیدایش ارزش­های جدیدی در مدیریت دولتی از قبیل: مشارکت شهروندان در امور سازمان­های دولتی و تصمیم­گیری­ها، در نظر داشتن ارزش­های ذهنی، در نظر داشتن محیط بیرونی و شهروندان، تقویت سرمایه اجتماعی در جهت افزایش اعتماد و همکاری عمومی، شهروند محوری، جهانی شدن ، اعمال حاکمیت به جای تصدی­گری و بهبود کیفیت خدمات دولتی، ضرورت بکارگیری مدیریت دانش را در سازمان­های دولتی، انکار­ناپذیر می­نماید(همان ماخذ).

در سطح کلان جامعه نیز تاکید بر فعالیت­های مبتنی بر دانش افزایش یافته می باشد که در این خصوص می­توان به سند چشم انداز بیست ساله دولت جمهوری اسلامی ایران تصریح نمود. در بند36 این سند بر دستیابی به اقتصاد و فعالیت­های مبتنی بر دانش تاکید شده می باشد. همچنین فصل چهارم در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به توسعه مبتنی بر دانایی اختصاص یافته­می باشد و در ماده 43 این قانون چنین آمده می باشد: دولت موظف می باشد نظر به اهمیت تأثیر دانش و فناوری و مهارت، به عنوان اصلی­ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد جدید اقداماتی را به اقدام آورد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی پژوهش:

–          سنجش سرمایه اجتماعی در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

اهداف فرعی پژوهش:

–          سنجش تأثیر سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه شناختی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان