مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

2-8 تجدید ارائه به عنوان نشانه گزارشگری مالی متقلبانه

سه نظر مطرح در مورد ادبیات مربوط به انتخاب روش‌های اختیاری توسط مدیریت هست. یکی از این نظرات اظهار می‌دارد که انتخاب روش‌های اختیاری به مقصود انتشار اطلاعات خصوصی مدیر در مورد وجوه آتی شرکت انجام می گردد. این نظر به عنوان بعد اطلاعاتی انتخاب روش‌های اختیاری حسابداری در نظر گرفته می گردد.

براساس دیدگاه اطلاع رسانی مدیران ازفرصت‌های اختیاری که درحسابداری وگزارشگری مالی به دست می‌آورندبه شکل مناسبی بهره گیری کرده وسعی می‌کنندباکاربستن فرصت‌هااقدام به انتقال  اطلاعات خصوصی کنند که بعضافقط مدیران شرکت به آن دسترسی دارندوسرمایه گذاران وسهامداران اطلاعی ازآن ندارند.

این امرباعث می‌گردداقلام درج شده در گزارش‌های مالی،به ویژه اقلام تعهدی مندرج دراین گزارش‌ها،بهتربتوانندبه عنوان معیاری برای پیشبینی جریان‌های نقدی آتی شرکت اقدام نمایند. به عبارت دیگردرطرح این دیدگاه فرض بر آن می باشد   که مدیران از انعطاف پذیری در اصول پذیرفته شده حسابداری برای بهبود مربوط بودن و قابلیت اتکا اطلاعات حسابداری گزارش شده در راستای افزایش سودمندی در پیش بینی و ارائه صادقانه بهره می‌برند(لویس و رابینسون[1]، 2005).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دیدگاه دوم در مورد انتخاب روش‌های حسابداری اظهار می‌دارد که مدیریت اقدام به انتخاب روش‌های اختیاری (به ویژه اقلام تعهدی) در جهت پنهان کردن عملکرد اقتصادی واقعی شرکت و به مقصود افزایش رفاه مدیران با بهره گیری از هزینه سرمایه گذاران می‌نماید. سوالی که در اینجا مطرح می باشد این می باشد که آیا مدیریت سود به مقصود دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سود توسط مدیریت صورت می‌گیرد یا خیر؟ (گراهام و همکاران 2005؛ دیجورج و همکاران 1999؛ ماتسوموتو 2002؛ آیرز و همکاران 2006؛ بادرتسچر و همکاران[2]، 2012).

این فرض که سود به عنوان منبع اصلی اطلاعات شرکت می باشد توسط تحقیقات تجربی نظیر بیدل[3] و همکاران (1995)، فرانسیس[4] و همکاران (2003) و لیو[5] و همکاران، که بیانگر آن می باشد که سرمایه گذاران به سود بیشتر از هر معیار دیگر ارزیابی عملکرد اتکا می‌کنند مورد پشتیبانی قرار گرفته می باشد. همچنین نتایج تحقیقات حاکی از آن می باشد که مدیران سود را به عنوان معیار اصلی مورد توجه سرمایه گذارن و تحلیل گران در نظر می‌گیرند(گراهام و همکاران 2003). تحلیل گران اوراق مدیران شرکت‌ها و سرمایه گذاران توجه ویژه‌ای برای سود گزارش شده توسط شرکت قائل هستند.

پیش بنی سود به گونه وسیع در رسانه‌های مالی منتشر می گردد و تجدید نظر در پیش بینی‌های تحلیل گران مالی نیز به گونه مداوم دنبال می گردد. مدیریت به شدت علاقه‌مند به حفظ رشد سود می باشد، زیرا که انتشار اخبار مبنی بر عدم موفقیت شرکت در دستیابی به سود مورد انتظار بلافاصله موجب افت قیمت سهام می گردد که این امر بر پاداش مدیرانی که وابسته به سهام متعلق به آن‌هامی‌باشد تاثیر منفی دارد و اینکه شرکت‌هایی که بتوانند انتظارات سرمایه گذاران را برآورده کنند، به محبوبیت خاصی در بین آن‌ها دست می‌یابند (چان و همکاران، 2001).

این امر به گونه مستقیم به افزایش رفاه مدیران که ناشی از امنیت شغلی و سطح شغلی می گردد مربوط می باشد؛ و این نکته را بایستی مد نظر قرار داد که برای مدیران از دست شغل و سرمایه انسانی به شکل شهرت و اعتبار زیانی غیر قابل جبران می باشد پس مدیران تا سرحد امکان کوشش خود را به کار می‌گیرند تا بتوانند پیش‏بینی‌های خود را محقق سازند.این دیدگاه به بعد متقلبانه (فرصت‌طلبانه) از انتخاب روش‌های اختیاری مدیران می‌پردازد. در این حالت مربوط بودن و قابلیت اتکا و در نتیجه سودمندی در پیش بینی و ارائه صادقانه به عنوان اولویت بعدی در انتخاب روش‌های اختیاری قرار می‌گیرد.

تبیین سوم برای انتخاب روش‌های اختیاری حسابداری، مبحث نمایندگی می‌باشد. تحقیقات اثباتی حسابداری برای تبیین انگیزه‌های مدیران از طریق فرضیه نمایندگی یا از رویکرد کارایی اقتباس می‌کنند و یا از رویکرد فرصت‌طلبانه. در رویکرد کارایی، محقق تبیین می‌دهد که چگونه مکانیزم‌های قراردادی مختلف می‌توانند هزینه‌های نمایندگی شرکت، یعنی هزینه‌های مرتبط با واگذاری اختیار تصمیم‏گیری از طرف مالک به مدیر را کاهش دهند. غالبا به رویکرد کارایی، رویکرد آینده نگر گفته می گردد.

این رویکرد برای به حداقل رساندن هزینه‌های نمایندگی و قراردادی آتی، مکانیزم‌ها و ساختارهایی را مد نظر قرار می‌دهد که شرکت در آینده با آن مواجه خواهد گردید. مثلا اکثر شرکت‌ها در دنیا به گونه داوطلبانه صورت‌های مالی قابل دسترسی را تهیه می‌کنند، قبل از آنکه تهیه آن‌ها از سوی مرجع قانون گذاری الزام شده باشد.

غالبا صورت‌های مالی مزبور بدون آنکه الزامی وجود داشته باشد، حسابرسی نیز می شوند. بعضی از محققین عقیده دارند که تهیه صورت‌های مالی حسابرسی شده منجر به صرفه جویی در هزینه‌ها می گردد به این شکل که شرکت‌ها وجوه را با هزینه پایین جذب می‌کنند. نتیجه حسابرسی آن می باشد که گروه‌های خارج شرکت اطلاعات قابل اعتمادی درمورد منابع و تعهدات شرکت را در اختیار خواهند داشت، پس به واسطه اعتماد گروه‌های خارجی، شرکت می‌تواند وجوه را با هزینه پایین‌تر نسبت به سایر منابع تامین مالی جذب نماید و بدین وسیله ارزش شرکت افزایش یابد.

در رویکرد کارایی تحقیقات اثباتی حسابداری، عقیده بر این می باشد که رویه‌های حسابداری انتخاب شده توسط شرکت‌ها برای انعکاس بهتر عملکرد مالی واحد تجاری انتخاب می شوند. رویکرد مذکور بر اساس ویژگی‌های متفاوت هر شرکت تبیین می‌دهد که چرا شرکت‌های مختلف روش‌های حسابداری مختلف را انتخاب می‌کنند. مثلا انتخاب روش استهلاک سرقفلی از میان روش‌های مختلف، این گونه تبیین و تشریح می گردد که آن روش، بهره گیری از دارایی(سرقفلی) را بهتر نشان می‌دهد.

[1]louis and Robinson

[2]Badertscher, Collins and Lyz

[3]Biddle

[4]Francis

[5]liu

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

پایان نامه - تز - رشته حسابداری