شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-8-4 تعداد شعب

طی سالهای اخیر وبه ویژه با ورود بانکهای خصوصی به عرصه فعالیت شاهدرقابتی شدید درتأسیس شعبه های بانکی بوده ایم که این وضعیت که بیشترجنبه رقابتی پیداکرده می باشد. دراین شرایط بانکی موفق می باشد که بتواندباآینده نگری تعادل منطقی ومناسبی رابین توسعه فیزیکی وتوسعه مجازی خودفراهم کندتادررقابتهای آینده که قطعاً تعداد شعب شاخص مهمی درآنهانیست موفق ترعمل کند. (خضرا، 1385 )

2-8-5 مدیریت نقدینگی[1]:

مدیریت نقدینگی به معنای توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان می باشد. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش هایی می باشد که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش آن می باشد که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می گردد. به علاوه، تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می گردد و درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند. مدیریت نقدینگی نیز مانند دیگر مدیریتها، تقابلی بین ریسک و بازدهی می باشد. زیرا نگهداری نقدینگی بیشتر در حسابهای موجود اسکناس و مسکوک، موجودی نزد بانک مرکزی، موجودی نزد سایر بانکها و ذخیره قانونی، باعث کاهش ریسک و همزمان فرصت های سرمایه گذاری را از بانک گرفته و بازدهی بانک را نیز کاهش خواهد داد. وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات مالی کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلندمدت می باشد. بدیهی می باشد که ناکافی بودن مقدار نقدینگی، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات روبرو می کند و در نتیجه، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات روبرو می کند و در نتیجه بانک در معرض ورشکستگی قرار می گیرد. از سوی دیگر، نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی هم نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع می باشد که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده های مردم و در نتیجه، باعث از دست دادن بازار می گردد (هادی احمدپور، آذر 87، ص 48 ـ 44).

2-8-6 سپرده­های بانکی[2]:

یکی از عوامل مهم برای بقا و ماندگاری سازمان هایی همچون بانک جذب هر چه بیشتر منابع مالی و به تعبیری جذب سپرده های مختلف و بکارگیری بهینه این منابع در امور خدماتی، بازرگانی، صنعتی و زیربنایی جامعه می باشد که در این بین هم بانک و هم مشتری بانک منتفع شده و چرخ های اقتصادی کشور نیز به حرکت در می آیند. بانک ها با افتتاح حسابهای مختلف و قبول پس اندازها، سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت، ضمن نگهداری وجوهات به عنوان یک خدمت برای مشتریان خود، با بهره گیری از نیروی کار فیزیکی، اقدام به پرداخت تسهیلات، سرمایه گذاری مستقیم و سایر خدمات بانکی می نمایند. از مهمترین وظایف بانک ها تامین نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف و خریدهای مصرفی آنها می باشد (شادکام، 1387، ص 94).

2-8-7 مدیریت هزینه[3]:

هدف نهایی هر بنگاه اقتصادی عبارت می باشد از افزایش ارزش برای سهامداران. به واقع در شرایط جدید کسب و کار موفقیت پایدار بنگاه در گرو ارزش آفرینی برای سهامداران می باشد، زیرا صاحبان سرمایه آنجا سرمایه گذاری می کنند که بازده مورد انتظار را به دست می دهد. برای افزایش سودآوری و در نتیجه ارزش آفرینی برای سهامداران راه های مختلفی هست. گرچه ایجاد ساختار مناسب سرمایه و بهبود پرتفوی بنگاه رایج ترین اقدام برای افزایش ارزش آفرینی می باشد اما منشا مهم دیگر سودرسانی عبارت می باشد از اعمال مدیریت بر هزینه ها توسط واحدهای مختلف سازمان (فخاریان، ابوالقاسم، ص 43، ش 159). پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهان، مدیران واحدهای اقتصادی را ناگزیر از تولید محصولاتی با کیفیت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و در عین حال با کمترین بهای تمام شده کرده می باشد (ابراهیم رییسی، شهریور 1383، ص 103).

در تعریفی ساده واجمالی، «مدیریت هزینه عبارت می باشد از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تامین رضایت مندی مشتریان همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه انجام می دهد» (ابوالقاسم فخاریان، شماره 159، ص 43). تاکید سیستم مدیریت هزینه بر فعالیت های بنگاه اقتصادی می باشد. این تاکید برای دستیابی به هدف تولید محصولات و خدمات با کیفیت و با حداقل بهای تمام شده، مهم بسیار می باشد (رضاییان، علی، ص 12).

[1]. Liquidity Management

 [2]. Bank deposits

 [3]. Expenses managment

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟

2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.

مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

پایان نامه - تز - رشته حسابداری