مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2 روش پژوهش

در هر پژوهش آغاز بایستی ماهیت، اهداف، و دامنه آن مشخص گردد تا بتوان با بهره گیری از قواعد و ابزار و راه‌های معتبر به واقعیت‌ها دست پیدا نمود. فرایند پژوهش، فرایندی می باشد که طی آن محقق می‌کوشد با پردازش عملی و منظم درون دادها، فرضیه‌های خود را به بوته آزمایش بسپارد (خاکی، 1378).

به گونه کلی تحقیقات را می‌توان به دو دسته کاربردی و توصیفی تقسیم نمود. تحقیقات توصیفی، آن چه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. به بیانی دیگر توجه این پژوهش‌ها در درجه اول به زمان حال می باشد؛ هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد مطالعه قرار می‌دهد.

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی می باشد که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای مسایل اجرایی و واقعی بکار می‌گیرد. این تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. این تاکید بیشتر به واسطه آن می باشد که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می گردد(خاکی، 1378).

پژوهش حاضر مطالعه‌ای کاربردی با تاکید بر روابط همبستگی و تحلیلیاست. این پژوهش را از آن جهت می‌توان کاربردی نامید که با تعیین روابط بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست‏های تقسیم سود، به سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سودهای آتی، تعیین ارزش شرکت و در نتیجه تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری و نیز به مدیریت در تصمیم‌گیری به مقصود تعیین یا تغییر سیاست تقسیم سود کمک می کند.

3-3 فرضیه‌های پژوهش

فرضیه عبارت می باشد از حدس یا گمان اندیشمندانه درمورد ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها، اشیاء و متغیرها، که به محقق در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف مجهول کمک می کند(حافظ نیا، 1380).

این پژوهش به مطالعه وضعیت تقسیم سود درشرکت‌هایی که مرتکب گزارشگری مالی متقلبانه شده‏اند می‌پردازد. پس، با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش، فرضیه‌ها به صورت زیر طراحی گردید:

فرضیه اول: با طبقه‏بندی تجدید ارائه صورت سود و زیان در دو گروه متقلبانه و غیر متقلبانه، می‏توان ارتباط معناداری بین سود تقسیمی و تجدید ارائه (به عنوان معیاری از گزارشگری متقلبانه) نظاره نمود.

فرضیه دوم: با طبقه‏بندی تجدید ارائه صورت سود و زیان در دو گروه متقلبانه و غیر متقلبانه، می‏توان ارتباط معناداری بین سطح سود تقسیمی و تجدید ارائه (به عنوان معیاری از گزارشگری متقلبانه) نظاره نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید