پایان نامه

c (3248)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشکده شیمی دارویی، گروه شیمی دارویی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc» عنوان: مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3260)

بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه چکیده: جنگلداری اجتماعی تلاش همگانی در جهت شکل گیری جریانی از تولیدات جنگلی همراه با حفاظت و احیاء منابع جنگلی در دراز مدت برای منفعت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3249)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش : مهندسی شیمی عنوان : مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3261)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه منابع طبیعی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) گرایش: آبخیزداری عنوان: بررسی کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3250)

مرکز آموزش های نیمه حضوری دانشكده شیمی گروه شیمی آلی پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در گرایش شیمی آلی موضوع: واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3251)

مرکز آموزش های نیمه حضوری دانشكده شیمی گروه شیمی آلی پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در گرایش شیمی آلی موضوع: واکنش تک ظرفی سه جزیی آریلگلی اکسال ها با سیکلو هگزان-1و3-دی اون درحضور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3252)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت پایان نامه کارشناسی ارشد گروه شیمی، گرایش شیمی آلی عنوان: یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [3،2-d]پیریمیدین استاد راهنما: دکتر مسعود مختاری نگارش: آمنه مصفائی راد دی ماه 93 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3253)

پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی گروه پلاسما پاياننامه جهت دريافت درجه كارشناسيارشد در رشته ي مهندسی پلاسما عنوان فارسي بررسی اثر پلاسما بر روی پلیمر پلی متیل متاکریلات آلاییده با رنگینه آمینوآزو بنزن استاد راهنما ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3254)

دانشگاه اروميه دانشکده منابع طبيعي گروه شيلات و آبزیان پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان عنوان : اپتیمم سازی غنی سازی آرتمیا ارومیانا و آرتمیا ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3255)

دانشگاه یزد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی گروه محیطزیست پایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیطزیست ارزیابی اثرات تجمعی (CEA) توسعه صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر استاد راهنما: دکتر احد ستوده ادامه مطلب…

By 92, ago